STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven bij ons.
U kan hier ook uitschrijven (inschrijving annuleren).

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wil in- of uitschrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer vindt u op elke factuur die u van ons krijgt. Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden.

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.

(*) Voorwaarden voor inschrijvingen en annuleringen:

  • Online inschrijven en annuleren kan tot 18.00 uur de werkdag voor de gevraagde opvangdag.
  • Latere inschrijvingen en annuleringen tijdens het schooljaar kunnen gebeuren via mail, telefonisch of aan de deur tot een kwartier voor het begin (voorschools) of einde (naschools) van de schooltijd.
  • Inschrijven en annuleren voor flexibele opvang (voor 7.00 uur en na 18.30 uur) kan tot 18.00 uur de werkdag voor de gevraagde opvangdag.
    Dit kan via dit online reservatiesysteem. Gelieve bij "opmerking" het vermoedelijke uur door te geven.
    Flexibele opvang kan enkel aanvaard worden met een attest van de werkgever of van een opleidingscentrum.
    In geval van ziekte of overmacht vragen we om de dag zelf te verwittigen via mail, telefonisch of aan de deur.
  • Na het verlopen van de kosteloze annuleringsperiode, rekenen wij kosten aan volgens onze algemene voorwaarden.